vip

Chỉ áp dụng cho các khác hàng mới mua trên app lần đầu tiên

Tặng mã giảm giá 500K dùng cho khách hàng mới