Mã giảm 50% tối đa 50k áp dụng khác hàng mới

HomeCouponMã giảm 50% tối đa 50k áp dụng khác hàng mới

Chỉ áp dụng cho các khác hàng mới mua trên app lần đầu tiên