Thông báo về việc tắt chế độ COD không được thanh toán bằng COD

HomeCouponThông báo về việc tắt chế độ COD không được thanh toán bằng COD
THONGBAOCOD

Để bảo vệ quyền lợi của Nhà Bán Hàng, Lazada đã tắt chế độ COD đối với một số khách hàng có lịch sử mua hàng không tốt như thường xuyên hủy đơn, hoặc từ chối không nhận hàng, hoặc thường đổi trả…. Việc phân tích này dựa trên dữ liệu trong một thời gian dài để đảm bảo việc tắt COD đúng đối tượng khách hàng.

Động thái này giúp ngăn chặn những thiệt hại cho Nhà Bán Hàng đồng thời giúp cũng cố chất lượng khách hàng trên Lazada.