Miễn phí vận chuyển cho đơn hàng trên Lazada App

HomeCouponMiễn phí vận chuyển cho đơn hàng trên Lazada App
mpvcl

Lazada khuyến mãi miễn phí vận chuyển, Điều kiện chi tiết cho Đơn hàng được áp dụng miễn phí vận chuyển là đơn hàng tối thiểu từ 99k đến 199k và trọng lượng không được tổng đơn hàng không được quá 2KG