Giảm 15% khi toán bằng thẻ tín dụng standard chartered

HomeCouponGiảm 15% khi toán bằng thẻ tín dụng standard chartered

Chỉ áp dụng vào thứ 7 & chủ nhật hàng tuần. Số lượng mã giảm giá có hạn trong mỗi ngày